Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzedaż grzybów na straganach

Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:
1)  wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach;
2)  pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

Wzór atestu na grzyby świeże określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia. Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r.w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Wzór atestu na grzyby suszone określa załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.


Atesty wydają klasyfikatorzy grzybów lub grzyboznawcy , którzy w ten sposób dopuszczają grzyby do obrotu.


Przedmiotem sprzedaży mogą być  tylko grzyby  wymienione w  załączniku nr 1 do cytowanego powyżej  Rozporządzenia Ministra Zdrowia .

Niemniej  grzyby te  mogą być wprowadzone do sprzedaży jeżeli :
1)   są jednego gatunku, z wyjątkiem grzybów, które mogą być użyte do produkcji środków spożywczych;
2)   nie są rozdrobnione, z wyjątkiem podzielonych jeden raz wzdłuż osi ich trzonów, a także nie mogą to być wyłącznie trzony lub trzony oddzielone od kapeluszy w ilości przekraczającej liczbę kapeluszy;
3)   nie wykazują zapleśnienia;
4)  nie występują w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5 % masy całkowitej grzybów;
5)  zawartość substancji zanieczyszczających organicznych, w szczególności ściółki, mchu, igliwia, nie przekracza 0,3 % masy całkowitej grzybów;
6)  zawartość substancji zanieczyszczających mineralnych nie przekracza 1 % masy całkowitej grzybów.