Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składowanie czasowe towarów celnych

Instytucja składowania czasowego służy przesunięciu odprawy celnej na późniejszy termin i jest stosowana w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego. Zazwyczaj wiąże się z brakiem dokumentacji potrzebnej do złożenia czy przesłania tego zgłoszenia.

Okres składowania czasowego nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie importer musi pozyskać brakujący dokument i dokonać zgłoszenia celnego.

Gdzie towar może być składowany czasowo

W okresie składowania czasowego towar powinien znajdować się:

  • w magazynach czasowego składowania,
  • w miejscach uznanych lub wyznaczonych przez organy celne.

Magazyny składowania czasowego zazwyczaj prowadzone są usługowo przez spedycje lub agencje celne. Złożenie tam towarów wymaga podpisania umowy i poniesienia kosztów usługowego składowania. Z kolei utworzenie własnego magazynu składowania czasowego wymaga posiadania odpowiednich pomieszczeń oraz uzyskania pozwolenia na jego prowadzenie.

Aby miejsce uznane lub wyznaczone mogło być zatwierdzone dla celów składowania czasowego, musi zapewniać bezpieczne składowanie towarów i możliwość sprawowania kontroli oraz dozoru celnego. Takie kryteria może spełniać każdy magazyn zakładowy lub wydzielone w nim miejsce.

Uwaga! Składowanie czasowe towarów kierowanych do miejsc uznanych lub wyznaczonych - w odróżnieniu do towarów przechowywanych w magazynach składowania czasowego - nie może przekraczać:

  • 3 dni od dnia przedstawienia towarów
  • 6 dni od dnia przedstawienia towarów - w przypadku upoważnionego odbiorcy

Dla potrzeb utworzenia magazynu składowania czasowego lub wspomnianych miejsc przyjmuje się, że podmiot mający status AEO zapewnia prawidłowość operacji składających się na wyżej opisane przechowywanie towarów.

Zabezpieczenie celne

Nie można też zapominać, że składowanie czasowe niezależnie od miejsca jego wykonania wymaga złożenia zabezpieczenia celnego w kwocie odpowiadającej należnościom celnym potencjalnie ciążącym na towarze.  

Zgłoszenie towarów do składowania czasowego

Zgłoszenie towarów do składowania czasowego - czy to w magazynie czy też w miejscu uznanym lub wyznaczonym - polega na złożeniu deklaracji składowania czasowego. Deklaracja ta może być zastąpiona przez przywozową deklarację skróconą uzupełnioną danymi z deklaracji do czasowego składowania lub manifest ładunkowy albo inny dokument przewozowy, a także dokumenty handlowe, portowe lub transportowe.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?