Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

AEO - uprawnienia dotyczące procedur uproszczonych

Osoby posiadające status (pozwolenie) AEO mogą liczyć na różne ułatwienia w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej.
Ich status bowiem wpływa na przyznawanie dodatkowych korzyści.
Wydając pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej dla posiadacza certyfikatu AEO organ celny rozważa dodatkowo:

  • zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia,
  • określenie indywidualnego, zazwyczaj skróconego, czasu związanego z przesyłaniem komunikatów,
  • wyrażenie zgody na realizację procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • wyrażenie zgody na przesłanie powiadomienia przed przybyciem towarów,
  • dokonywanie zgłoszeń w ramach odprawy scentralizowanej,
  • zwolnienie z obowiązku przedstawiania towaru,
  • wyrażenie zgody na system samoobsługi celnej. 

Ułatwienia te udzielane są dowolnie na podstawie wyników analizy ryzyka. Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) jest tutaj jednym z istotnych wskaźników branych pod uwagę w procesie tej analizy.
Wpływa on na ocenę podmiotu pozwalając na uznanie go za podmiot wiarygodny i rzetelny. W ten sposób ma wpływ na podjęcie pozytywnej decyzji o przyznaniu dodatkowego ułatwienia w zakresie uproszczeń.

Od 1 maja 2016 r. w związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego istniejące już świadectwa AEO podlegają ponownej ocenie (weryfikacji) i pozostają ważne do momentu jej przeprowadzenia. Ponowna ocena powinna być przeprowadzona do 1 maja 2019 r.


Podstawa prawna: