Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie niekompletne

Ten rodzaj procedury nie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego.

Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej w sytuacji, gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Wymogiem jest, że tego rodzaju odstępstwa występują sporadycznie i rzadko. 

Jakie warunki musisz spełnić

Organ celny może przyjąć niekompletne zgłoszenie celne, gdy zgłaszający zapewni władze celne, że:
•  odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności,
•  dokument nie został dołączony ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu,
•  jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby objęcie towarów procedurą lub spowodowałoby zastosowanie wyższej stawki celnej.

Zgłaszający powinien jednak dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach.

Pozostałe warunki

Zgłoszenie niekompletne musi zostać uzupełnione poprzez dokonanie zgłoszenia celnego kompletnego. Organ celny wyznacza zgłaszającemu termin na uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów, których nie było w czasie przyjmowania pierwszego zgłoszenia celnego. Nie powinien on być dłuższy niż 1 miesiąc.

Korzyści z procedury

Zaletą tej formy odpraw celnych jest dostępność towaru sprowadzonego z zagranicy w sytuacji, gdy braki w dokumentach wykluczają dokonanie odprawy w zwykłym trybie. Stosowanie tych uproszczeń wyklucza też przymus składowania czasowego towaru w magazynie celnym i ponoszenia kosztów takiej operacji.


Podstawa prawna: