Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie niekompletne

Ten rodzaj procedury nie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego.

Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej w sytuacji, gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Wymogiem jest, że tego rodzaju odstępstwa występują sporadycznie i rzadko. 

Jakie warunki musisz spełnić

Organ celny może przyjąć niekompletne zgłoszenie celne, gdy zgłaszający zapewni władze celne, że:
•  brakujący dokument istnieje i nie utracił ważności,
•  dokument nie został dołączony ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu,
•  jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby objęcie towarów procedurą lub spowodowałoby zastosowanie wyższej stawki celnej.

Zgłaszający powinien jednak dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach. Aby urząd przyjął takie zgłoszenie, musi ono spełniać minimalne warunki. Przeczytaj więcej o wymogach dotyczących zgłoszeń celnych uproszczonych.

Pozostałe warunki

Zgłoszenie niekompletne musi zostać uzupełnione poprzez dokonanie zgłoszenia celnego kompletnego. Organ celny wyznacza zgłaszającemu termin na uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów, których nie było w czasie przyjmowania pierwszego zgłoszenia celnego. Nie powinien on być dłuższy niż 1 miesiąc.

Korzyści z procedury

Zaletą tej formy odpraw celnych jest dostępność towaru sprowadzonego z zagranicy w sytuacji, gdy braki w dokumentach wykluczają dokonanie odprawy w zwykłym trybie. Stosowanie tych uproszczeń wyklucza też przymus składowania czasowego towaru w magazynie celnym i ponoszenia kosztów takiej operacji.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?