Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwa pochodzenia

Rodzaje świadectw pochodzenia:

  • niepreferencyjne,
  • preferencyjne.

Świadectwa pochodzenia potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru są wystawiane przez urzędy celne lub Krajową Izbę Gospodarczą. Natomiast świadectwa preferencyjne wystawiane są jedynie przez administrację celną.

Formularze są wypełniane przez eksporterów, jednak wymagają legalizacji urzędu.

Jak wystawia się świadectwa pochodzenia

Procedura wystawiania świadectw sprowadza się do weryfikacji wnioskowanego świadectwa pod kątem spełnienia odpowiednich reguł pochodzenia. W tym celu konieczne może okazać się przedłożenie dodatkowych dokumentów określających źródło pochodzenia surowców i półfabrykatów. W przypadku potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towaru zakupionego w innym kraju UE lub bazującego na częściach albo surowcach z tego kraju wymagane jest uzyskanie od dostawcy jego specjalnej deklaracji dostawcy. Deklarację tę dostawca wystawia samodzielnie, musi jednak zastosować odpowiedni formularz.

Formularz deklaracji dostawcyPodstawa prawna: