Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odprawa celna

Zwykłe dokonanie odprawy celnej wymaga:

  • dostarczenia towaru do urzędu celno-skarbowego (oddziału celnego),
  • przedstawienia go organom celnym,
  • złożenia w odpowiedniej formie zgłoszenia celnego,
  • przedstawienia wymaganych załączników, w tym faktury handlowej, dokumentu pochodzenia, specyfikacji, upoważnień, zezwoleń oraz innych dowodów wymaganych prawem.


Czynności te rozpoczynają odprawę celną, która powinna przebiegać według poniższego schematu.


Podstawa prawna: