Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki cywilnej

Po uzyskaniu numerów NIP i REGON założonej spółki cywilnej każdy z jej wspólników musi zmienić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1. Trzeba w nim podać numery NIP i REGON spółki cywilnej (wypełnia się pola 26 formularza CEIDG-1). Aby złożyć wniosek, nie musisz regulować żadnej opłaty.

Przeczytaj więcej na temat zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.