Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych osób poza obszarem Unii Europejskiej oraz obszarem EFTA

Przewozy wahadłowe

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozów wahadłowych osób pojazdem samochodowym poza obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wymaga uzyskania zezwolenia. Wniosek o wydanie decyzji udzielającej przedmiotowego zezwolenia należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Opisywana procedura dotyczy przewozów wahadłowych odbywanych autobusami lub autokarami. Natomiast nie dotyczy wykonywania międzynarodowego transportu wahadłowego samochodami osobowymi oraz pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu od powyżej 7 osób do 9 osób, łącznie z kierowcą (na potrzeby poradnika zwanymi busami). Te przejazdy mogą być uzależnione od przepisów obowiązujących w danym państwie. Przez przewóz wahadłowy należy rozumieć wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego,
 • miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 km.

UWAGA: Wykonywanie przewozów wahadłowych w Unii Europejskiej nie wymaga zezwolenia.

Wniosek oraz załączniki

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych osób pojazdem samochodowym poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym należy dołączyć:

 • przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu, długość tej trasy podaną w kilometrach oraz przejścia graniczne (wymagane jest wpisanie nazw obu stron przejścia granicznego wraz z oznaczeniem kraju, na którego terytorium znajduje się wymieniona miejscowość, np. Kołbaskowo (PL)/Pomellen (D); Cieszyn (PL)/Cesky Tesin (CZ);
 • wykaz terminów przewozów;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu (mapa) z potwierdzeniem nadania jej do Urzędu Marszałkowskiego (właściwego dla siedziby wnioskującego);
 • kopię umowy między organizatorem przewozu a przewoźnikiem drogowym;
 • harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców;
 • kopię licencji wspólnotowej.

Opłata

Opłata za wydanie zezwolenia  na wykonywanie międzynarodowych przewozów wahadłowych osób pojazdem samochodowym poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • 100 złotych za zezwolenie ważne do 6 miesięcy;
 • 200 złotych za zezwolenie ważne do 6 miesięcy.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla pojazdu zgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Wydanie zezwolenia

 W zezwoleniu na wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych osób pojazdem samochodowym poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określa się w szczególności:

 • warunki wykonywania przewozów;
 • przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów;

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydaje przedsiębiorcy wypis albo wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.  Zezwolenie ważne jest jeden rok i powinno ono znajdować się  w pojeździe przez cały czas trwania przewozu.

Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym wymagany jest formularz jazdy:

 • Książka Interbus - przewozy do państw spoza UE;
 • Ksiązka Podróży - przewozy w UE

Formularz powinien zawierać  w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób.

Więcej informacji na temat procedury na stronach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Czy ta strona była przydatna?