Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja podsumowująca transakcje

Jeśli wywozisz lub sprowadzasz towary z krajów UE, to musisz składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące, w których wykażesz transakcje z kontrahentami z UE. Informacje te są wymagalne także w przypadku świadczenia usług w innym państwie UE, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Do informacji zbiorczej (za dany miesiąc kalendarzowy) wpisz saldo obrotów z poszczególnymi dostawcami, nabywcami lub usługobiorcami zagranicznymi. 

Termin składania informacji

Informacje podsumowujące składaj do 25. dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Na przykład, jeśli do transakcji dojdzie w lipcu, to wykaż ją w informacji, którą złożysz w sierpniu.

Informacje składaj w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Jak złożyć informację podsumowującą

Informacje składaj w formie elektronicznej na formularzach VAT-UE.

Możesz to zrobić przez:

Formularze interaktywne możesz autoryzować kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Nie możesz podpisać informacji Profilem Zaufanym, ani złożyć jej przez platformę ePUAP.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?