Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja o wpłaconych zaliczkach PIT-4R

Deklaracja o wpłaconych zaliczkach jest przekazywana do urzędu skarbowego, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania płatnika (przedsiębiorcy), a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
Deklaracja ma charakter roczny i powinna być złożona lub przesłana w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Deklarację sporządza się wg wzoru formularza PIT-4R. Druk do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów  lub formie interaktywnej na stronie e-deklaracje.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., deklaracje PIT-4R, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

  • Modułu systemu finansowo-księgowego
  • Formularzy interaktywnych
  • Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informację , PIT-11  sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-4R w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.Podstawa prawna: