Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Roczne obliczenie podatku na PIT-40

Roczne obliczenie podatku płatnicy (pracodawcy) sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
Wspomniane obliczenie sporządza się na formularzu PIT-40. Druk do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów  lub formie interaktywnej na stronie e-deklaracje

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., obliczenie dokonane na formularzu PIT-40, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego,
  2. Formularzy interaktywnych,
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w/w roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-40 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.