Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Imienna informacja PIT-11

Imienne informacje są sporządzane przez pracodawcę w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie są przekazywane podatnikowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Imienne informacje są realizowane na druku PIT-11. Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub formie interaktywnej na stronie e-deklaracje.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., informację na formularzu PIT-11, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  korzystając z jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego,
  2. Formularzy interaktywnych,
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w/w informację PIT-11 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym PIT-11 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.