Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje przy karcie podatkowej

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczające podatek w formie karty podatkowej mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT-16A.
W PIT-16A podmioty wskazują składkę zdrowotną, która pomniejszała w roku podatkowym wymiar podatku (7,75 proc. podstawy wymiaru składki). Nie jest to jednak cała opłacana składka (9 proc. podstawy wymiaru składki). Należy przy tym pamiętać, że kwota składek nie może przekraczać wysokości podatku należnego za dany miesiąc. Jeśli podatek jest niższy, wówczas kwota do odliczenia z tytułu składek może być co najwyżej równa wysokości podatku.

Ponadto podatnik musi pamiętać, że PIT-16A dotyczy składek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym.

Deklaracje PIT-16A należy złożyć w terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Wzór do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub  w formie interaktywnej na stronie e-deklaracje.


Podstawa prawna: