Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracje podatkowe przy zryczałtowanym podatku dochodowym

Deklaracje podatkowe służące do rozliczenia zryczałtowanego podatku są roczne i składa się je w urzędzie skarbowym do 31 stycznia kolejnego roku.

Deklaracja PIT-28

W tym celu wykorzystuje się formularz PIT-28.
Dedykowany jest on dla podatników, którzy uzyskują przychody z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej
  • tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
  • innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej
  • pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego składają deklarację PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A (informacja o przychodach z działalności prowadzonej na własne nazwisko) lub PIT-28/B (informacja o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych).
Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub w formie interaktywnej ze strony e-deklaracje.


Podstawa prawna: