Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odprawa celna bez przywilejów

Dostosowanie się do godzin pracy urzędu

Dokonywanie odpraw celnych powinno być dostosowane do godzin pracy oddziału celnego. Oddziały celne wewnętrzne w Polsce pracują w systemie jednozmianowym, 5 dni w tygodniu.

Dłużej pracują jedynie Centra Urzędowego dokonywania Odpraw Celnych (CUDO) tj. wybrane oddziały celne, do których zgłoszenia można kierować jedynie w formie elektronicznej. W soboty, niedziele i święta CUDO pełni jedynie dyżury. Dokonanie odprawy w tych terminach jest utrudnione.

Przepisy procedur uproszczonych dopuszczają co prawda możliwość dokonywania czynności poza godzinami pracy urzędu, jednak w pierwszej kolejności jest to zarezerwowane dla przedsiębiorców posiadających status AEO.

Ponadto w przypadku towarów wrażliwych (wyroby akcyzowe, artykuły spożywcze oraz tekstylia) uzyskanie takiego przywileju (odprawy poza godzinami pracy urzędu) z reguły jest wykluczone.

Konieczność przedstawienia towaru

Towar zgłaszany do odprawy powinien być przedstawiony organom celnym. Może to odbyć się w oddziale celnym lub w miejscu uznanym. Nie ma możliwości zwolnienia się z tego obowiązku. Takie uprawnienia może otrzymać tylko podmiot, który ma status AEO. 

W przypadku dokonywania odpraw w ramach CUDO, towar może być fizycznie przedstawiany w oddziale celnym najbliższym dla lokalizacji towaru. CUDO w tym przypadku jest tylko miejscem elektronicznej obsługi dokumentów, analizy ryzyka i typowania do kontroli. 

CUDO

Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), powstało z myślą o wprowadzeniu ciągłej i sprawnej obsługi obrotu towarowego. Polega na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego, w ramach właściwości jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego (zazwyczaj jedno województwo). Owe rozdział funkcji powoduje, że wskazanie przesyłek do kontroli jest oparte wyłącznie na jednym i scentralizowanym modelu analizy ryzyka i przebiega wg. jednolitych standardów, przez co kontrole te są nie tylko skuteczniejsze ale także mniej uciążliwe dla przedsiębiorców. W rezultacie system dokonywania odpraw staje się bardziej płynny, a odprawy towarów są krótsze.  

Zamiarem władz celnych jest aby CUDO docelowo zapewniło pełną, całodobową obsługę zgłoszeń celnych, także w dni wolne od pracy, niedziele i święta. Koncepcja ta będzie wdrażana etapami, tak aby zapewnić ciągłą i sprawną obsługę obrotu towarowego.

Uwaga! CUDO, mimo wielu podobieństw,  nie można mylić z odprawą scentralizowaną. Odprawa bowiem realizowana w ramach CUDO obejmuje zasięgiem tylko obszar jednego województwa, jednocześnie nie wymaga ani dodatkowego pozwolenia ani też uprawnień AEO. 


Podstawa prawna: