Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odprawa celna wyrobów akcyzowych

Przywóz wyrobów akcyzowych z krajów trzecich wymaga dokonania ich odprawy celnej. Tak rozumiany import nie tylko prowadzi do obowiązku uiszczania cła ale również powoduje wymóg uiszczenia akcyzy.

Opodatkowanie w dziedzinie akcyzy nie dotyczy jednak wyrobów wprowadzanych do procedury celnej innej niż dopuszczenie do obrotu lub pozostałych towarów, których przywóz realizuje cele związane ze stosowaniem ulg podatkowych.

Ulgi te zostały zamieszczone w Rozdziale 6 ustawy o podatku akcyzowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego