Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

Obszar: Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego

  • sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym - KZ

Sprawozdanie to muszą złożyć podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zobowiązane jednocześnie do sporządzania sprawozdania SP i SP-3.
Badanie pełne, prowadzone raz w roku i składane w terminie do 20 stycznia za rok ubiegły. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie na formularzu zamieszczonym na stronie GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?