Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podmioty mające udziały w przedsiębiorstwach zagranicznych

Obszar: Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą

  • sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady KZZ

Obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, posiadające za granicą udziały, oddziały lub zakłady.

Badanie pełne raz w roku, sprawozdanie składa się do 28 września kolejnego roku.
Sprawozdanie złóż w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Warszawie na formularzu zamieszczonym na stronie GUS.


Podstawa prawna: