Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka w zakresie surowców wtórnych

Obszar: Gospodarowanie materiałami

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu G-06.

Sprawozdanie to muszą złożyć osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania odpadów, w których liczba osób pracujących wynosi:

  • 10 i więcej - dla działalności według PKD 13, 17, 18, 22-25, 32, 33, 36-39, 49-51, 58,
  • 50 i więcej - dla działalności według PKD 5-12, 14, 15, 19-21, 26-30, 35.

Badanie pełne, dokonywane raz w roku do 26 lutego roku kolejnego. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (podmioty zatrudniające do 5 osób) i przekazuje do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.


Podstawa prawna: