Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza

Obszar: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

  • Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających OS-1

Obejmuje podmioty szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, w tym:

  • podmioty emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji SNAP97
  • podmioty emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC
  • podmioty dokonujące obrotu (przywóz i wywóz) i produkujące substancje zubożające warstwę ozonową
  • podmioty produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL

Badanie jest prowadzone metodą doboru celowego raz w roku do 28 lutego kolejnego roku.
Sprawozdania składane są w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w Katowicach z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?