Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ceny w rolnictwie

Obszar: Ceny w rolnictwie

Zakres obowiązków:

  •  notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych RC-T

Obejmuje producentów rolnych sprzedających artykuły rolne na targowiskach. Badanie prowadzone jest przez ankietera raz w miesiącu do 15 dnia miesiąca kolejnego.

Obszar: Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług C-01

Badanie prowadzone metodą doboru celowego wśród podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób, które zostaną powiadomione przez służby statystyczne. Sprawozdanie miesięczne składane jest do 14 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?