Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ceny w budownictwie

Obszar: Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych.

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych C-01b

Obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną do sekcji F według PKD o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy.
Badanie prowadzone jest metodą doboru celowego. Sprawozdanie jest miesięczne, składane do 14 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Obszar: Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

Zakres obowiązków:

· sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach C-04

Obejmuje podmioty specjalizujące się w budownictwie drogowym i mostowym, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy.
Badanie prowadzone jest metodą doboru celowego. Sprawozdanie jest miesięczne, składane do 20 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS .