Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Badanie wartości usług w transporcie

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej - w zakresie przewozów transportem kolejowym, samochodowym, lotniczym, wodnym, śródlądowym, morskim, a także w zakresie przeładunków w portach morskich (PKD 49-53 i 61) - muszą sporządzać:

  • sprawozdanie o usługach w transporcie T-02

Badanie jest pełne, dokonywane raz w roku do 14 marca za rok poprzedni. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna: