Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość dotycząca środków produkcji w rolnictwie

Obszar: Środki produkcji w rolnictwie
Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin G-04; obejmuje producentów środków ochrony roślin i importerów środków ochrony roślin; badanie pełne dokonywane 1 raz w roku do 11 lutego roku kolejnego - sprawozdanie składane w formie elektronicznej na portalu GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
  • sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa H-02n; obejmuje producentów i importerów nawozów; badanie pełne dokonywane 2 razy w roku do 20 lipca br za I półrocze i 22 stycznia kolejnego roku za cały rok - sprawozdanie składane w formie elektronicznej na portalu GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
  • sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt H-02p; obejmuje producentów i importerów pasz; badanie pełne dokonywane 2 razy w roku do 20 lipca br za I półrocze i 22 stycznia kolejnego roku za rok - sprawozdanie składane w formie elektronicznej na portalu GUS albo papierowo (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) do Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Podstawa prawna: