Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Badania w przemyśle koksowniczym

Obszar: Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym

Dział ten obejmuje producentów wyrobów koksowniczych, czyli koksu i węglopochodnych.
Zakres obowiązków:

  • produkcja i sprzedaż w koksownictwie MG-15 - badanie pełne dokonywane 4 razy w roku, sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w Zabrzu,
  • zużycie węgla koksowego MG-16; badanie pełne dokonywane raz w roku do 25 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
  • bilans koksu MG-17; badanie pełne dokonywane raz w roku do 25 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w Zabrzu,
  • zatrudnienie według wieku w koksownictwie MG-18; badanie pełne dokonywane raz w roku do 25 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
  • zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie MG-19; badanie pełne dokonywane 4 razy w roku, sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane  do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
  • nakłady inwestycyjne w koksownictwie MG-20; badanie pełne dokonywane raz w roku do 25 lutego roku następnego; sprawozdanie sporządzone metodą  elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu,
  • import węgla koksowego do produkcji koksu MG-21; badanie pełne dokonywane raz w półroczu, sprawozdanie sporządzone metodą elektroniczną kierowane do Biura Projektów „Koksoprojekt” Sp.z o.o. w  Zabrzu.

Obszar: Paliwa gazowe

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym GAZ-1; dotyczy koksowni i podmiotów prowadzących obrót gazem koksowniczym; badanie jest pełne, dokonuje się go raz w miesiącu do 20 dnia kolejnego miesiąca; sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal Agencji Rynku Energii S.A.

Podstawa prawna: