Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdania w przemyśle stoczniowym

Obszar: Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o nowych zamówieniach MG-NZ,
  • sprawozdanie o portfelu zamówień MG-PZ,
  • sprawozdanie z budowy statków MG-SZ,
  • sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków MG-PZR,
  • sprawozdanie z remontów statków MG-RS.

Sprawozdawczość dotyczy stoczni produkcyjnych i remontowych.
Badanie ma charakter pełny. Dokonuje się go w układzie półrocznym w terminie do 31 sierpnia za I półrocze i do 8 marca za cały rok. Sprawozdania kieruj w formie elektronicznej do Centrum Techniki Okrętowej S.A.


Podstawa prawna: