Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdania dotyczące skupu mleka i produkcji przetworów mlecznych

Obszar: Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych RRW-26 - dotyczy przedsiębiorców i gospodarstw rolnych, które skupują pełne mleko lub produkty mleczarskie z zamiarem przetworzenia tego mleka lub produktów mleczarskich na inne produkty mleczarskie; badanie pełne dokonywane raz w miesiącu do 8 dnia kolejnego miesiąca w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie,
  • sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych RRW-27; dotyczy przedsiębiorców, którzy skupują mleko w celu przekazania w całości lub części bez jakiegokolwiek przetwórstwa przedsiębiorcom określonym powyżej; badanie pełne dokonywane raz w roku do dnia 29 marca kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) adresowane do Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Podstawa prawna: