Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka dotycząca produkcji alkoholu etylowego

Obszar: Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego RRW-28.

Dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

  • wyrobu, oczyszczania, odwadniania i skażania alkoholu etylowego,
  • wytwarzania biokomponentów (wytwarzanie bioetanolu),
  • wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Badanie pełne w układzie rocznym. Sprawozdanie sporządza się do 11 stycznia za rok ubiegły w formie papierowej. Kieruje się je do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?