Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa w statystyce

Obszar: Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw H-01a - dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż towarów poprzez sieci sklepów, wylosowane do badania sklepy; badanie reprezentacyjne obejmujące 25% populacji, dokonywane raz w roku do 27 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS,
  • kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych H-01/k - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających  osobowości prawnej oraz osób fizycznych o liczbie pracujących do 9 osób, prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup 45 i 47; badanie reprezentacyjne obejmujące 1,9% populacji, dokonywane raz na kwartał do 22 dnia miesiąca następującego po kwartale w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub papierowej (dla podmiotów zatrudniających do 5 osób) i kierowane na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach,
  • sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej H-01s - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych o liczbie pracujących powyżej 10 osób, prowadzących działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G; badanie reprezentacyjne obejmujące 30% populacji, dokonywane raz na rok do dnia 27 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS,
  • sprawozdanie o sieci handlowej H-01w - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych o liczbie pracujących powyżej 10 osób, prowadzących działalność w postaci sklepów i stacji paliw; badanie jest pełne, dokonywane raz na rok do dnia 27 lutego kolejnego roku w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Podstawa prawna: