Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Działalność gastronomiczna w statystyce

Obszar: Obrót i działalność gastronomiczna

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych H-01g;

Obowiązek ten obejmuje podmioty prowadzące działalność gastronomiczną sklasyfikowaną według PKD w sekcji I, niezależnie od tego, czy działalność ta jest działalnością przeważającą, czy działalnością drugorzędną. Sprawozdawczość dotyczy w/w podmiotów zatrudniających powyżej 10 osób z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.
Badanie jest pełne. Dokonuje się go raz w roku w terminie do 27 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna: