Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Działalność gastronomiczna w statystyce

Obszar: Obrót i działalność gastronomiczna

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych H-01g

Obowiązek ten obejmuje firmy prowadzące działalność gastronomiczną sklasyfikowaną według PKD w sekcji I, niezależnie od tego, czy działalność ta jest działalnością przeważającą, czy drugorzędną. Sprawozdawczość dotyczy firm zatrudniających powyżej 10 osób z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.
Badanie jest pełne. Dokonuje się go raz w roku do 27 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?