Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ocena w zakresie usług dotyczących działalności gospodarczej

Obszar: Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - BS

Obowiązek ten obejmuje podmioty prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do: grupy 58.2 (wydawnictwo), działu 62, grupy 63.1 (informatyka), działu 69 (porady prawne), grupy 70.2, działów: 71 (architektura i inżynieria), 73 (reklama) i 78 (działalność związana z zatrudnieniem), z liczbą pracowników 10 osób i więcej.
Badanie jest pełne, dokonywane raz w roku do 31 maja roku następnego. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS.

Obszar: Badanie cen producentów usług

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o cenach producentów usług C-06 - obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działów: 58, 59, 60, 62, 63, 69, 71, 73 i 77-82 oraz grup 70.2 - o liczbie pracujących 10 osób i więcej, które zostaną powiadomione o obowiązku sprawozdawczym poprzez portal sprawozdawczy.

Badanie prowadzone metodą doboru celowego raz w kwartale. Sprawozdanie sporządza się raz w kwartale do 25 dnia po zakończeniu kwartału w formie elektronicznej za pomocą portalu GUS.


Podstawa prawna: