Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość dotycząca produkcji budowlano-montażowej

Obszar: Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych B-01 - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa, czyli sekcji F,
  • sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych B-02 - dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych i montażowych - o liczbie pracujących 10 osób i więcej - jeżeli ich działalność zaklasyfikowano do innych działalności niż działalność w zakresie budownictwa, czyli innych sekcja F.

Badanie jest pełne, dokonywane raz w roku do 24 lutego kolejnego roku. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS.


Podstawa prawna: