Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka dotycząca floty śródlądowej

Obszar: Transport wodny śródlądowy

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej T-11/k.

Obowiązek obejmuje podmioty dokonujące zarobkowo przewozów taborem żeglugi śródlądowej bez względu na liczbę zatrudnionych. Badanie jest pełne i dokonuje się go raz w kwartale do 25 dnia po każdym kwartale. Sprawozdanie sporządza się w formie elektronicznej poprzez portal GUS lub w formie pisemnej na adres Urzędu Statystycznego w Szczecinie.


Podstawa prawna: