Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdawczość dotycząca zapasów

Obszar: Zapasy materiałowe

Zakres obowiązków:

  • sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów G-01

Sprawozdanie to muszą złożyć podmioty zużywające materiały, w których liczba pracujących wynosi:
- 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do działów: 01, 13, 15-18, 20-33, 52, 58, 61 lub sekcji D, E F,
- 50 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B i działów: 10-12,14,19, 49-51.

Badanie pełne wykonuje się raz w roku w terminie do 6 marca roku kolejnego. Sprawozdanie sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poprzez portal GUS.

Informacje o tym, jak wypełnić formularz sprawozdania, znajdziesz w objaśnieniach znajdujących się na str. 2-11 formularza sprawozdania o zużyciu i zapasach wybranych materiałów.


Podstawa prawna: