Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Statystyka w górnictwie

Obszar: Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

Zakres obowiązków:

 • sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym G-09.1,
 • sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla G-09.2,
 • sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym G.09.3,
 • sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzwspólnotowym) węgla kamiennego G-09.4,
 • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego G-09.5,
 • sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego G-09.6,
 • sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego G.09.7,
 • sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego G-09.8,
 • sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego G-09.9,
 • sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego G-09.10,
 • sprawozdanie o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego G-09.11,
 • sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń GAZ-2.

Badania są pełne, prowadzone zazwyczaj raz w miesiącu do 20 dnia miesiąca kolejnego. Sprawozdania są sporządzane w formie elektronicznej i przesyłane do Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach lub do Agencji Rynku Energii SA (w zakresie gazu).


Podstawa prawna: