Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

W przypadku zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą przedstawicielstwa, należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Takiego zawiadomienia należy dokonać na druku NIP-8. Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby przedstawicielstwa. Formularz NIP-8 można również złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje

W Polsce funkcjonuje 20 urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii podatników, w tym przedstawicielstwami przedsiębiorców zagranicznych. Wykaz siedzib naczelników urzędów skarbowych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Sprawdź gdzie złożyć zawiadomienie.

Czy ta strona była przydatna?