Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Jeśli zlecisz prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą twojego oddziału, to musisz powiadomić wyspecjalizowanego naczelnika urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od dnia ich wydania. Złóż zawiadomienie na druku NIP-8 do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby oddziału. Formularz NIP-8 możesz również złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje

W Polsce funkcjonuje 20 specjalnych urzędów skarbowych zajmujących się obsługą niektórych kategorii podatników, w tym oddziałami przedsiębiorców zagranicznych. Wykaz siedzib naczelników urzędów skarbowych znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Sprawdź, gdzie złożyć zawiadomienie.


Podstawa prawna: