Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Forma papierowa deklaracji i raportów ZUS

Płatnicy składek rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać  do ZUS dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego. W rezultacie w tej formie mogą oni przesyłać takie druki jak: deklaracje rozliczeniowe, miesięczne raporty imienne, dokumenty niezbędne do prowadzenia kont ubezpieczonych, zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów.


Powyższe obejmuje także tych przedsiębiorców, którzy w jednym z kolejnych miesięcy , wskutek redukcji zatrudnienia zobowiązani zostali do rozliczania składek za mniej niż 6 osób.