Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korekta danych organizacyjnych

Gdy w bloku I dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZPA lub ZUS ZFA zamiast pola 01 „Zgłoszenie płatnika składek” zaznaczyłeś pole 02 „Zgłoszenie zmiany/korekty danych płatnika składek” składasz prawidłowo wypełniony dokument ZUS ZPA lub ZUS ZFA w trybie zgłoszenia, tj. w bloku I „Dane organizacyjne” w polu 01 wpisujesz „X”.


Identycznie postępujesz w przypadku gdy zaznaczyłeś oba pola jednocześnie.


Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowe poradniki na temat wypełniania poszczególnych druków:

- ZUS ZPA

- ZUS ZFA