Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korekta danych ubezpieczonego wyrejestrowanego

W przypadku korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku II dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA – składasz poprawnie wypełniony dokument ZUS ZWUA

W przypadku korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podanych w bloku III dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA - składasz poprawnie wypełniony dokument ZUS ZWUA

W przypadku korekty danych zawartych w bloku IV dokumentu wyrejestrowania z ubezpieczeń
ZUS ZWUA :
•    jeśli korekta dotyczy kodu tytułu ubezpieczenia – składasz ponownie dokument wyrejestrowania
z ubezpieczeń ZUS ZWUA,
•    jeśli korekta dotyczy daty wyrejestrowania z ubezpieczeń, czy kodu przyczyny wyrejestrowania
– składasz dokument ZUS ZWUA w trybie korekty, tj. wpisujesz „X” w polu 02 bloku I „Dane
organizacyjne”, a następnie podajesz wszystkie prawidłowe dane w pozostałych blokach.

Ponadto, po wyrejestrowaniu osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZWUA istnieje obowiązek wyrejestrowania na formularzu ZUS ZCNA członków rodziny zgłoszonych przez tę osobę dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz szczegółowy poradnik na temat wypełniania druku ZUS ZWUA