Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych ubezpieczonego prowadzącego działalność

Korekty wyłącznie danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, np. błędnie podanego nazwiska osoby ubezpieczonej (NOWAL zamiast NOWAK), dokonujesz poprzez złożenie dokumentu ZUS ZIUA.

W przypadku jednak gdy na dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń podałeś identyfikatory ubezpieczonego o błędnej strukturze, np. PESEL 8-znakowy składasz prawidłowo wypełniony dokument w trybie zgłoszenia, tj. w dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA wpisujesz „X” w polu 01 bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisujesz wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach.

Natomiast korekty danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego zachodzące łącznie – zgłoszonych w blokach IV i XI-XIII formularza ZUS ZUA lub blokach IV i VIII-X formularza ZUS ZZA dokonujesz poprzez złożenie tych dokumentów w trybie korekty. Dokument zgłoszenia do ubezpieczeń w trybie korekty wypełniasz, wpisując „2” w odpowiednim polu bloku I „Dane organizacyjne”, a następnie wpisujesz wszystkie prawidłowe dane w kolejnych blokach.

Uwaga! Zmiany i korekty danych płatnika podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, należy zgłaszać w formie wniosku CEIDG-1, który składa się w organie ewidencyjnym.
Zmiany i korekty danych niepodlegających wpisowi do ewidencji należy zgłaszać bezpośrednio w ZUS.