Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korzystanie z usług biura rachunkowego

W obowiązkach związanych z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi może cię wspierać lub zastępować reprezentant/pełnomocnik. Najczęściej jest to osoba pracująca w biurze rachunkowym.

Aby upoważnić taką osobę musisz:

  • podpisać umowę określającą zakres jej działania
  • udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa

Twój reprezentant może podpisywać deklaracje podatkowe tylko, gdy posiada pełnomocnictwo:

  • UPL-1 – dla deklaracji składanych elektronicznie
  • UPL-1P – dla deklaracji składanych papierowo

Pełnomocnictwo musisz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w urzędzie skarbowym właściwym dla ewidencji płatników i podatników (miejsce zamieszkania albo siedziby firmy).

Odpowiedz na kilka pytań i pobierz poradnik jak załatwiać sprawy urzędowe przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w ZUS

Możesz też wyznaczyć osobę do reprezentowania cię przed ZUS. Do reprezentowania możesz powołać m.in. osobę pozostającą z tobą w stałym stosunku zlecenia.

Aby ustanowić pełnomocnictwo, trzeba:

  • złożyć formularz ZUS-PEL
  • wnieść opłatę skarbową (17 zł)

Pełnomocnictwo możesz złożyć w dowolnym oddziale ZUS (nie obowiązuje rejonizacja) lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?