Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki użytkownika sprzętu AGD

Punkty zbierania sprzętu AGD

Użytkownik (posiadacz) zużytego sprzętu AGD jest obowiązany do jego oddania zbierającemu zużyty sprzęt. Jednocześnie zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt. Punkty zbierania wspomnianego sprzętu powinny być odpowiednio oznaczone i powinny znajdować się w spisie prowadzonym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, na terytorium którego działają. Powyższy wykaz nie obejmuje punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz punktów serwisu AGD zbierających sprzęt. Niemniej punkty te powinny zawierać stosowną informację o zbiórce sprzętu AGD.

Inne podmioty zbierające sprzęt AGD

Sprzęt AGD powinni też zbierać:

  • dystrybutorzy (sprzedawcy) AGD
    • w sklepie jeśli jego powierzchnia jest większa niż 400m2 i którego żaden z zewnętrznych wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm
    • w miejscu dostawy tego sprzętu
  • punkt serwisowy - gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna

Trzeba jednak zaznaczyć, że sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy zbierający sprzęt mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt lub gdy jego ilość przekracza ilość sprzedawanego  nowego sprzętu tego samego rodzaju. W efekcie nie jest to zawsze pewne źródło odbioru.

Uwaga! Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu AGD łącznie z innymi odpadami.


Podstawa prawna: