Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki końcowego użytkownika baterii i akumulatorów

Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru.


W odniesieniu do zużytych baterii i akumulatorów samochodowych w/w przekazanie może nastąpić do sprzedawcy detalicznego, podmiotu prowadzącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych, do zbierającego w/w sprzęt. Normy zezwalają aby wspomniany towar przekazać również prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych albo wprowadzającemu baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe. Trzeba jednak podkreślić, że zdanie w/w sprzętu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowych baterii lub akumulatorów znosi konieczność uiszczania opłaty depozytowej.

W kwestii zaś zużytych baterii przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych ich odbiorcą powinien być: sprzedawca detaliczny w/w baterii lub akumulatorów, podmiot prowadzący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych, prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych czy wreszcie wprowadzający  (producent, importer) te baterie i akumulatory do obrotu.
 

Czy ta strona była przydatna?