Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Docelowy poziom odzysku i recyklingu produktów wrażliwych do dnia 31 grudnia 2020 roku

Poz. Odpady powstałe z Poziom w%
Produkt PKWiU odzysk recykling
1.

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem :

- Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

- Parafina ciekła

- Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

- Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

   50     35
2.

 Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu z wyłączeniem:

- Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

- Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.4

   50     35

3.

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.11.0

22.11.12.0

22.11.13.0

22.11.20.0

   75     15
4.

 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

   75

    15
5.

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

   75     15