Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000 zł.

Nabywając określony środek trwały  przedsiębiorca jest zobowiązany poprawnie określić jego  wartość początkową. Przy tym  musi pamiętać, aby uwzględnić  wszystkie elementy składające się na wartość środka  a wiec powinien ująć takie elementy jak: cena jego zakupu, koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
Cenę nabycia podatnik  powinien pomniejszyć z kolei o podatek od towarów i usług (chyba że na podstawie odrębnych przepisów podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony).

Dopiero gdy tak określona wartość początkowa przekracza 10.000 zł. to dla rozliczenia kosztów podatkowych można przyjąć poniższe metody amortyzacji:

  • Amortyzacja na ogólnych zasadach

Wybierając taką opcję podatnik wprowadza składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach stosowanych dla innych środków trwałych podlegających amortyzacji (o wartości powyżej 10.000 zł).

  • Amortyzacja jednorazowa

Podmiot może również jednorazowo zamortyzować środek trwały o niskiej wartości. Korzystając z takiej możliwości musi wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu oddania go do używania i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym. Trzeba jednak pamiętać, że amortyzacja jednorazowa nie obejmuje np. samochodów osobowych.

Czy ta strona była przydatna?