Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przykładowe stawki amortyzacji liniowej maszyn i urządzeń

Stawki indywidualne

Stawki indywidualne powodują przyspieszenie okresu amortyzacji w stosunku do stosowanych standardowo stawek, dostępnych dla podatników rozliczających się według zasad liniowych.

Stawki indywidualne stosować można wyłącznie dla środków trwałych (wartości niematerialne i prawne nie są amortyzowane według tej metody). Muszą to być środki trwałe używane, po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji danego podatnika. Amortyzacji tą metodą mogą podlegać również środki trwałe ulepszone, po raz pierwszy wprowadzane do ewidencji danego podatnika.

Stosowanie stawek indywidualnych wymaga jednak przestrzegania minimalnego okresu amortyzacji. W odniesieniu do sprzętu oraz maszyn i urządzeń pokazuje go tabela .   

Jeśli chodzi o budowle to limity znajdziesz tutaj.