Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przykład amortyzacji liniowej


1. W lipcu 2013 r. jednostka produkcyjna dokonała zakupu maszyny specjalistycznej. Została ona przekazana do używania 30 sierpnia 2013 r. Wartość początkowa maszyny wynikająca z dowodu OT wystawionego 30 sierpnia 2013 r., obejmująca cenę zakupu netto maszyny oraz koszty jej montażu, wyniosła: 100.000 zł.

2. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są dla celów bilansowych i podatkowych od sierpnia 2013 r. według metody liniowej, przy stawce amortyzacyjnej wynoszącej 14% rocznie. Roczny odpis amortyzacyjny wyniesie: 14.000 zł (100.000 zł × 14%), natomiast odpis miesięczny: 1.166,67 zł (14.000 zł : 12 m-cy). Koszty amortyzacji w poszczególnych latach będą kształtowały się w sposób przedstawiony w tabeli:
 

Rok

Stawka

Kwota odpisu

2013 (wrzesień-grudzień)

14%

4666,68 zł (1.166,67 zł × 4 m-cy)

2014

14%

14.000 zł

2015

14%

14.000 zł

2016

14%

14.000 zł

2017

14%

14.000 zł

2018

14%

14.000 zł

2019

14%

14.000 zł

2020 (styczeń-październik)

14%

11.333,32 zł, z tego styczeń-wrzesień : 1.166,67 zł,
a październik: 833,29 zł

Razem

100.000 zł

Czy ta strona była przydatna?