Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przykład amortyzacji degresywnej

Założenia

1.W lipcu 2013r. jednostka produkcyjna dokonała zakupu maszyny specjalistycznej. Została ona przekazana do używania 30 sierpnia 2013r. Wartość początkowa maszyny wynikająca z dowodu OT wystawionego 30 sierpnia 2013r., obejmująca cenę zakupu netto maszyny oraz koszty jej montażu, wyniosła: 100.000 zł.

2.Odpisy amortyzacyjne dokonywane są dla celów bilansowych i podatkowych od sierpnia 2012 r. według metody degresywnej, przy stawce amortyzacyjnej wynoszącej 28% rocznie ( 14% x 2,0). Koszty amortyzacji w poszczególnych latach będą kształtowały się w sposób przedstawiony w tabeli:

Rok

Podstawa amortyzacji

Stawka

Kwota odpisu

2013
(wrzesień-grudzień)

100.000 zł

28%

9.333,33 zł1)
(2.333,33 zł × 4 m-cy)

2014

90,666.67 zł
(100.000 zł – 9,333.33zł)

28%

25,386.67 zł

2015

65,280.00 zł
(100.000 zł - 9.333,33 zł – 25,386,67 zł)

28%

18.278,40 zł

2016

100.000 zł

14%

14.000 zł2)

2017

100.000 zł

14%

14.000 zł

2018

100.000 zł

14%

14.000 zł

2019
(styczeń-maj)

100.000 zł

14%

5.001,60 zł,

z tego styczeń-kwietnia: 1.166,67 zł, a maj: 334,92 zł

Razem

100.000 zł

1) Roczny odpis amortyzacyjny wynosi 28.000 zł (100.000 zł × 28%). Miesięczny odpis amortyzacyjny 2.333,33 zł (28.000 zł : 12 m-cy).


2) W 2016 r. podstawa amortyzacji w metodzie degresywnej wynosi 47.001,60 zł (100.000 zł - 9.333,33 zł - 25.386,67 zł - 18.278,40 zł). Natomiast roczny odpis amortyzacyjny wynosi 13160,45 zł (47.001,60 zł × 28%). Ponieważ odpis ten jest niższy od amortyzacji obliczonej według metody liniowej, która wynosi 14.000 zł, w 2015 r. należy przejść na metodę liniową.